Weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (EEE)

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk en schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en het milieu, wanneer het afval van elektrische en elektronische apparatuur niet op de juiste manier wordt weggegooid. Producten waarop onderstaande, doorgekruiste vuilcontainer staat behoren tot de categorie elektrische en elektronische apparatuur. De doorgekruiste vuilcontainer geeft aan dat het afval van elektrische en elektronische apparatuur niet met het huishoudelijk restafval weggegooid mag worden, maar apart moet worden ingezameld.
 
Alle gemeenten hebben hiervoor inzamelingsplaatsen gecreëerd, waar het afval van elektrische en elektronische apparatuur gratis kan worden ingeleverd door inwoners. Nadere informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente of vindt u op de website van de gemeente. 

Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur moeten het afval van deze apparatuur niet samen met het huishoudelijk restafval weggooien. Burgers moeten de gemeentelijke inzamelingsplekken gebruiken om de belasting voor het milieu, door het weggooien van afval van elektrische en elektronische apparatuur, zoveel mogelijk te beperken en om de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en het benutten van het afval van elektrische en elektronische apparatuur te vergroten. 
 

Vergelijken
MAX 3 eenheden