FAQ

FAQ

Beleid persoonsgegevens en cookies

Als u bij iets bij Wineandbarrels wilt kopen, hebben wij de volgende informatie nodig:

Naam, adres, tel.nr. en e-mailadres.

Verder registreren we het IP-adres dat wordt gebruikt voor de evt. aankoop. Deze informatie wordt normaal gesproken niet gebruikt, maak kan worden gebruikt bij een evt. politieonderzoek. Het IP-adres wordt zo lang bewaard als nodig voor een eventueel politieonderzoek. Alle valse bestellingen worden bij de politie gemeld.
We registreren en geven de persoonsgegevens door, die noodzakelijk zijn om het artikel aan u te kunnen leveren.

De persoonsgegevens worden geregistreerd bij Wineandbarrels A/S en worden conform Deense wetgeving vijf jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Daarnaast werken we samen met een aantal andere bedrijven, die data bewaren en verwerken. Deze bedrijven verwerken uitsluitend die informatie voor ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Bij een mogelijke elektronische betaling wordt een veilige versleutelde methode via het Webshopsysteem gebruikt. Dat is een goedgekeurde aanbieder met een Deens E-keurmerk.

Ons shopsysteem maakt gebruik van zogeheten cookies voor het beheren van de inhoud van het winkelmandje. Een cookie is de aanduiding voor een bestand, dat op uw eigen PC wordt bewaard. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen en om bijvoorbeeld te onthouden welke artikelen er in uw winkelmandje liggen, wanneer u shopt bij wineandbarrels A/S. Het is bovendien mogelijk het systeem te vragen om uw eigen adresinformatie op te slaan voor een volgend bezoek. Als u wilt dat deze informatie op een later moment wordt verwijderd, dan kunt u dat doen via de browserinstellingen. In Internet Explorer gaat dat bijvoorbeeld via het menu ”Functies” en het item ”Internetopties”.

We werken uitsluitend samen met dataverwerkers in de EU of in landen, die uw informatie afdoende bescherming kunnen bieden.

De gegevensverantwoordelijke voor www.wineandbarrels.com is Jakob Dau.

In overeenstemming met EU-wetgeving over persoonsgegevens (AVG) heeft u een aantal expliciete rechten:

Artikel 15 AVG – Recht op inzage
Als geregistreerde heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens, die wij over u verwerken. Daarnaast heeft u het recht om informatie te ontvangen over de verwerking(en) die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren.

Artikel 16 AVG – Recht op rectificatie
Als geregistreerde heeft u het recht om onjuiste (verkeerde) persoonsgegevens over uzelf te laten aanpassen. Daarnaast heeft u het recht om, rekening houdend met de doelen van een verwerking, onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
Artikel 17 AGV – Recht op gegevenswissing
Het recht op gegevenswissing houdt in dat een geregistreerde, met bepaalde uitzonderingen, het recht heeft om informatie over zichzelf te laten verwijderen. De geregistreerde heeft het recht om zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen, wanneer één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

Als het, gelet op het doel waarmee de informatie is verzameld, niet langer noodzakelijk is om gegevens van de geregistreerde te bewaren.
Als we de verwerking van de gegevens hebben gebaseerd op toestemming en de geregistreerde zijn toestemming intrekt en er tegelijkertijd geen andere juridische grondslag voor de verwerking is.
In het geval, waarin wij de gegevens onwettelijk verwerken (zonder juridische grondslag uit hoofdstuk 2 van de AVG)
Als wij verplicht zijn om de gegevens te wissen, als gevolg van EU-wetgeving of nationale wetgeving in een lidstaat.
Als wij verplicht zijn om de gegevens te wissen, als gevolg van het feit dat de registreerde gebruik maakt van zijn recht van verzet.
Als wij aanbieder zijn van een informatiemaatschappij (bijv. een sociaal netwerk) en de verwerking van de persoonsgegevens van een geregistreerde is gebaseerd op een toestemming die is gegeven door een voogd en de geregistreerde de toestemming zelf intrekt, nadat hij 13 jaar oud is geworden.
Artikel 18 AVG – Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u recht op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens, in die zin dat uw gegevens niet onderhevig mogen zijn aan andere verwerking dan opslag. De geregistreerde heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten beperken, wanneer één van de volgende voorwaarden van toepassing is:
De geregistreerde bestrijdt de juistheid van de persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking van de gegevens beperken in de periode totdat we de mogelijkheid hebben gehad om vast te stellen of de persoonsgegevens correct zijn.
Als wij de gegevens onwettig verwerken en de geregistreerde zich verzet tegen het wissen van de gegevens, maar verzoekt om beperking van het gebruik. De geregistreerde kan bijv. de voorkeur geven aan beperkte verwerking als de geregistreerde wenst dat gedocumenteerd kan worden welke gegevens onderdeel zijn van de behandeling van een zaak.
Als wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor een verwerking, maar ze noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De geregistreerde heeft bezwaar gemaakt tegen zijn verwerking
. We moeten de verwerking van persoonsgegevens beperken in de periode, waarin wordt gecontroleerd of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan de legitieme belangen van de geregistreerde.
Artikel 20 GDPR – Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportibiliteit omvat ten eerste het recht voor de geregistreerde om ongehinderd zijn eigen persoonsgegevens, die de geregistreerde aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen voor eigen gebruik.
Ten tweede omvat dit recht een mogelijkheid voor de geregistreerde om deze persoonsgegevens over te dragen van de ene gegevensverantwoordelijke naar een andere. De persoonsgegevens moeten ongehinderd kunnen worden verplaatst, gekopieerd en overgedragen van één IT-omgeving naar een andere, als dat technisch gezien mogelijk is.
Artikel 21 GDPR – Recht van bezwaar
Het recht op bezwaar houdt in dat de geregistreerde te allen tijde het recht heeft om, op gronden die de specifieke situatie van betrokkene betreffen, bezwaar te maken tegen een verder wettelijke verwerking van zijn persoonsgegevens.
Als wij als gegevensverantwoordelijke een bezwaar van de geregistreerde ontvangen, zullen we daarom beoordelen of het bezwaar gegrond is; ook als onze verwerking van de gegevens verder geheel wettelijk plaatsvindt.

U kunt een bericht naar Jakob sturen via: jakob@wineandbarrels.com.

Als u gebruik maakt van Wineandbarrels.com, accepteert u dat wij cookies gebruiken. We gebruiken cookies om uw keuzes (bijv. welke producten u in het winkelmandje legt) te registreren. Daarnaast gebruiken we cookies om reclame op externe platformen op u te kunnen targeten.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt de contactgegevens van Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bestelling

Koophandleiding stap-voor-stap:

 • Zoek het gewenste artikel.
 • Leg het artikel in het winkelmandje door op het symbool ”Leg in mandje” te klikken.
 • Daarna kunt u verder gaan met zoeken, als u nog meer wilt shoppen.
 • Wilt u het artikel toch niet kopen of wilt u wijzigingen aanbrengen en bijv. het aantal artikelen wijzigen, klik dan op de verwijder-knop of pas het vakje met het aantal aan. Klik op ”Mandje bijwerken” als u de prijs na de wijzigingen wilt zien.
 • Ga hierna naar de kassa. Het scherm heet ”Ga naar kassa”.
 • Op het volgende scherm selecteert u betaalmethode en verzending.
 • Toets hierna uw klantgegevens in en eventueel een ander bezorgadres. Klik op ”Doorgaan”
 • Bevestig de bestelling – overzicht van de bestelling en de gegevens die u heeft ingevoerd.
 • Uw bestelling wordt pas verstuurd, wanneer u op ”Aankoop bevestigen” klikt. Als u de pagina voordien verlaat, wordt de transactie niet doorgevoerd.
 • Het systeem stuurt u direct een orderbevestiging via het mailadres dat u bij uw klantgegevens heeft vermeld.
 • Wanneer uw bestelling is verzonden krijgt u opnieuw een elektronische melding.

Betalen

Wineandbarrels A/S accepteert betaling met MasterCard, VISA. JCB, iDEAL, PayPal.

Wineandbarrel A/S versleutelt al uw kaartgegevens via het zogeheten SSL (Secure Socket Layer) protocol.
Dat betekent dat ongeautoriseerde personen tijdens de transactie met PBS/NETS uw kaartnummer of andere informatie niet kunnen inzien.

U kunt ook betalen door geld over te maken op onze rekening bij Danske Bank, BIC/SWIFT: DABADKKK IBAN: DK0320005036659280 onder vermelding van het bestelnummer. Deze betaalmethode valt niet onder de bezwaarregeling.

De betaling wordt pas van uw rekening afgeschreven als het artikel is verzonden. Bij het afrekenen met PayPal kunt u voor de optie Achteraf Betalen kiezen

Verzending

De artikelen worden, als ze op voorraad zijn en de bestelling voor uiterlijk 12.00 uur is geplaatst, dezelfde dag nog verzonden. De concrete levertijd wordt bij elk artikel in de webshop vermeld en is, afhankelijk van de bestelling, uiterlijk om 12.00 uur. Als u na 12.00 uur bestelt, wordt het artikel de volgende werkdag verstuurd. Als het artikel niet op voorraad is, bedraagt de levertijd 3-4 weken. Wanneer we de verwachte levertijd kennen, sturen we hierover altijd een e-mail.

Bij Wineandbarrels maken wij voornamelijk gebruik van GLS, DSV of DHL, die beide gebruik maken van Track en Trace. In uw orderbevestiging vindt u een link waarmee u uw bestelling kunt volgen.

Wineandbarrels A/S verstuurt via GLS of DHL, wanneer u de bestelling niet zelf afhaalt. De bezorgkosten beginnen bij 7 EUR, maar we bezorgen gratis tot aan de voordeur als u een wijnkoelkast koopt*. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen. Maximale verzendkosten 300 EUR.

Als we op het thuisadres bezorgen en u heeft aangegeven dat we het pakket ergens mogen neerzetten, wordt daarmee het risico aan u overgedragen, wanneer het pakket is bezorgd. Wanneer u aangeeft waar het pakket neergezet mag worden bij thuisbezorging, is het belangrijk dat de bezorger die plek goed kan bereiken met een normale palletwagen.


*Eilanden met brugverbinding

De prijs voor bezorging geldt alleen voor eilanden met een brugverbinding. Als u op een eiland zonder brugverbinding woont, sturen we u graag een offerte voor de verzending.

Opnieuw bezorgen
Als er op het bezorgadres niemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen en u geen afspraak heeft gemaakt over een plek om het artikel neer te zetten, zal de bezorger het artikel mee terug nemen en proberen het opnieuw te bezorgen. Weigert u de ontvangst om het product op een ander moment bezorgd te krijgen, zonder hierover een afspraak met Wineandbarrels.com te maken, dan zal er ook sprake zijn van opnieuw bezorgen. De prijs voor opnieuw bezorgen bedraagt 35 EUR.

Bijzondere bepalingen voor ondernemers

Voor ondernemers gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor consumenten, met echter de volgende aanpassingen:

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen door ondernemers bij Wineandbarrels A/S.
 • Ondernemers hebben 1 jaar klachtrecht vanaf de oorspronkelijke factuurdatum. Ruilen of reparatie leiden niet tot een nieuwe klachtentermijn.
 • Wineandbarrels is niet aansprakelijk voor de volgende vormen van verlies bij de ondernemer: 1) Bedrijfsverlies of indirect verlies, 2) Loonkosten voor eigen personeel en externe kosten voor verwerking, 3) Kosten voor externe ondersteuning door consulenten en adviseurs, 4) Verlies van verdiensten en/of goodwill.
 • Wineandbarrels A/S behoudt het eigendomsrecht van op krediet gekochte artikelen, totdat de volledige koopsom is voldaan.
 • Alle kosten die zijn verbonden met handhaving van het eigendomsvoorbehoud komen voor rekening van de koper.
 • Er wordt rente berekend vanaf de vervaldatum. Deze bedraagt 1% per begonnen maand.
 • Bij een beroep op het klachtrecht moet koper zelf de verzending van het product regelen, inclusief de verzendkosten.
 • In geval van een defect aan uw product biedt Wineandbarrels A/S de mogelijkheid tot herstel of vervanging en mag u de optie tot terugtrekking niet uitoefenen.

In de volgende gevallen wordt de bestelling (zonder uitzondering) als een zakelijke aankoop gezien:

 • Vermelding van een bedrijfsnaam of CVR/SE/EAN-nummer bij het plaatsen van de bestelling op onze website of aan onze verkoopafdeling (u kunt wel prima een privépakket op uw werk laten bezorgen. Gebruik hiervoor het veld met een alternatief bezorgadres op onze website).

Klachtrecht en garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wanneer u als consument koopt, krijgt u 24 maanden garantie op grond van de Deense koperswet (36 maanden op bepaalde producten, indien gespecificeerd, dit komt omdat sommige fabrikanten hun eigen verlengde productgarantie hebben). Dat betekent dat u, afhankelijk van de situatie, het artikel kunt laten repareren, ruilen, uw geld terug kunt krijgen of korting kunt krijgen. Het is een vereiste dat de klacht gegrond wordt verklaard en dat het mankement niet is ontstaan als gevolg van foutief gebruik van het product of van ander schadelijk gedrag.

U dient uw klacht binnen ’redelijke tijd’ na het ontdekken van het mankement aan het artikel in te dienen. Als u binnen twee maanden nadat het mankement is ontdekt een klacht indient, zal deze klacht altijd gegrond zijn.

Als de klacht gegrond wordt verklaard, vergoeden wij uw (redelijke) verzendkosten. Het artikel moet altijd in een veilige verpakking worden teruggestuurd. Denk eraan een verzendbewijs te bewaren, zodat we uw verzendkosten kunnen terugbetalen.
Bij fouten, mankementen of eventueel uitgebleven leveringen kunt u zich richten tot:

Wineandbarrels A/S E-mail: service@wineandbarrels.com Tel. +45 31 21 51 71

Stuur het artikel naar:

Wineandbarrels A/S
Rønnevangsalle 8
3400 Hillerød
Denemarken

We vragen u om, bij het retourneren van het artikel, het probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.

De verzending wordt bespoedigd als er volledige informatie bij het pakket zit, bijv. een kopie van de orderbevestiging/eerdere correspondentie en reg.nr en rekeningnummer van de bankrekening waarop terugbetaling kan plaatsvinden.
Wij accepteren geen pakketten zonder adres of pakketten die onder rembours zijn verzonden.

Artikelen met aanduiding ”Demo”

Artikelen die als ”Demo” zijn aangeduid, zijn artikelen in licht gebruikte staat met één of meer mankementen. Ieder demo-artikel is uniek en er is maar 1 stuks van op voorraad. Van ieder demo-artikel zijn de mankementen gedetailleerd beschreven

Garantie op demo-artikelen
Voor de aankoop van een demo-artikel geldt de normale termijn van 24 maanden klachtrecht.

Dat houdt in dat u het artikel kunt laten repareren, omruilen voor een soortgelijk demo-model, uw geld terug of korting kunt krijgen. Dit hangt af van de specifiek situatie. Het is een vereiste dat de klacht gegrond wordt verklaard en dat het mankement niet is ontstaan als gevolg van foutief gebruik of van ander schadelijk gedrag.

Herroepingsrecht

Wanneer u als consument een aankoop doet bij Winandbarrels, heeft u 28 dagen herroepingsrecht.

De herroepingstermijn verloopt 28 dagen na de dag, waarop u uw artikel heeft ontvangen of waarop u het laatste artikel fysiek in bezit krijgen, wanneer het gaat om een overeenkomst met meerdere artikelen die in één bestelling geplaatst zijn en die afzonderlijk worden geleverd.

Als het artikel uit een aantal partijen of onderdelen bestaat, verloopt de herroepingstermijn 28 dagen na de dag, waarop u de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in bezit heeft gekregen.

U dient ons binnen 28 na ontvangst te melden, dat u uw aankoop wilt herroepen. Deze melding doet u door een e-mail te sturen naar info@wineandbarrels.com of door het standaard herroepingsformulier te gebruiken. In uw melding dient u ons er duidelijk op te attenderen dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht.

U kunt niet herroepen door simpelweg de ontvangst van het artikel te weigeren, zonder dat u ons daarover een duidelijke melding heeft gestuurd.

Een aankoop gedeeltelijk herroepen

Als u meerdere artikelen tegelijk bij ons heeft gekocht, kunt u één of meer artikelen retour sturen; ook al heeft u ze in één bestelling gekocht.

Let op: u krijgt de verzendkosten niet vergoed, als u een deel van uw aankoop herroept.

Artikelen waarvoor het herroepingsrecht niet geldt

Op de volgende soorten artikelen in het herroepingsrecht niet van toepassing:

 • Levering van verzegelde artikelen, die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om geretourneerd te worden en waarvan de verzegeling na verzending is verbroken.
 • Artikelen/producten die op basis van uw wensen aangepast zijn (maatwerk).

U verliest uw herroepingsrecht als u de verzegeling verbreekt van artikelen, die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd.

Retour sturen

U dient uw bestelling zonder onredelijke vertraging en uiterlijk 14 dagen nadat u ons heeft gemeld dat u uw aankoop wilt herroepen, aan ons retour te sturen. U dient de directe kosten voor de retourzending van het artikel te betalen. U draagt vanaf het tijdstip van verzending het risico voor het artikel.

Bepaalde artikelen kunnen vanwege hun aard niet met normale post retour worden gezonden. Dat geldt voor: Wijnkoelkasten, Wijnvaten en Wijnmeubels. De kosten voor het retourneren bedragen naar verwachting maximaal 135 EUR.

De staat van het artikel, wanneer u dat retour stuurt.

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering als gevolg van andere behandeling dan die noodzakelijk is om de soort en eigenschappen van het artikel en de manier waarop het werkt te bepalen. U kunt met andere woorden het artikel op dezelfde manier uitproberen als wanneer u het in een fysieke winkel zou uitproberen, maar u mag het niet daadwerkelijk in gebruik nemen.

Als u het artikel uitgebreider hebt getest dan hiervoor beschreven, beschouwen wij het als gebruikt, hetgeen betekent dat u bij herroeping van uw aankoop slechts een deel of niets van uw aankoopbedrag vergoed krijgt, afhankelijk van de handelswaarde van het artikel.
De originele verpakking heeft een belangrijke waarde voor onze artikelen. Als u het artikel niet in de originele verpakking retourneert, berekenen wij een toeslag die overeenkomt met de waardevermindering. Die bedraagt meestal 10-15% van de waarde van het artikel.

Terugbetaling van het aankoopbedrag

Als u uw aankoop herroept, krijgt u het aan ons betaalde bedrag terug. In geval van waardevermindering waar u aansprakelijk voor wordt gesteld, wordt die van het aankoopbedrag afgetrokken.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (uitgezonderd extra kosten als gevolg van uw eigen keuze voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste vorm van standaardverzending die wij aanbieden), zonder onredelijke vertraging en onder alle omstandigheden uiterlijk 14 dagen na de datum, waarop we het bericht over uw besluit om de overeenkomst te herroepen hebben ontvangen. We betalen met hetzelfde betaalmiddel terug, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken.

We kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat we het artikel retour hebben ontvangen, tenzij u voor die tijd documentatie heeft overlegd waaruit blijkt dat u het artikel heeft geretourneerd.

Als u uw aankoop herroept, kunt u het artikel sturen naar:

Wineandbarrels A/S
Rønnevangsalle 8
3400 Hillerød
Denemarken

U kunt uw aankoop ook herroepen door een duidelijke melding te formuleren en deze, op afspraak, persoonlijk af te leveren op bovenstaand adres.

Klachtenprocedure

Als u als consument een klacht heeft over uw aankoop, kunt u contact opnemen met Jakob Dau via info@wineandbarrels.com. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u een klacht sturen naar:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de eschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Voor zowel consumenten als zakelijke klanten geldt dat zij, indien zij niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, de klacht tevens ter bemiddeling kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag, voor consumenten via www.sgc.nl en voor zakelijke klanten via ww.thuiswinkel.org.

Standaard herroepingsformulier
Vul dit formulier in en stuur het alleen retour als u een beroep doet op het herroepingsrecht.

Aan:
Wineandbarrels A/S
Rønnevangsalle 8
3400 Hillerød
Denemarken
E-mail: info@wineandbarrels.com

Hierbij deel ik mede, dat ik gebruik wil maken van het herroepingsrecht inzake mijn koopovereenkomst voor de volgende artikelen/diensten:

______________________________________________________________________________________

Besteld op: _______________________________ Ontvangen op: _______________________________

Naam consument: ______________________________________________________________________

Adres consument: ___________________________________________________________________

Handtekening consument: _________________________________________ Datum: _________________
(Alleen als het formulier op papier wordt ingevuld)

Selecteer het type lettertype en de tekst voor de gravure (max. 3 regels en 150 tekens)
Vergelijken
MAX 3 eenheden
Aantal flessenAantal flessen
Type flesType fles
KoelzonesKoelzones
Energie /kwhEnergie /kwh
VestigingsplaatsVestigingsplaats
Geluidsniveau (dB)Geluidsniveau (dB)
Aantal plankenAantal planken
HoogteHoogte
BreedteBreedte
DiepteDiepte
DraaideurenDraaideuren